تعبیر خواب انگشتر

ادمین زارنسادمین زارنس
تعبیر خواب انگشتر ، دیدن انگشتر در خواب چه تعبیری دارد؟

مطلبی که برای شما آماده کرده ایم درباره تعبیر خواب انگشتر می باشد، پس اگر به تازگی در رویای خود خواب انگشتر دیده اید، توصیه می کنیم که این مطلب را از دست ندهید.

خواب و رویا از جمله مواردی است که از گذشته تا کنون مورد توجه بسیاری از افرادی قرار می گیرد. بماند که در این بین عده ای آن را خرافه می دانند، اما همین افراد اگر در عالم خواب و رویا صحنه ای را ببینند که برایشان آشنا و مشهود باشد، قطعا در مورد خواب خود تفکر و تدبر خواهند کرد. چه بسا که از دیرباز تا کنون کتب تعبیر خواب گوناگونی نگاشته شده اند که هر کدام از آن ها به عواملی اشاره کرده اند که از دیدگاه های مختلف قابل تامل است. دیدن انگشتر در عالم خواب هم از جمله مواردی است که دارای رمزهای گوناگون است. جمعیت کثیری از معبران و عالمان روحانی، معتقدند که تعبیر خواب انگشتر بسیار پیچیده و دارای علائم گوناگونی می باشد.

دیدن انگشتر در خواب چه تعبیری دارد؟ مفهوم دیدن انگشتر در رویا چیست

 

همواره یک سری از لوازم و نشانه هایی وجود دارند که مشاهده ی آن ها در خواب، بیانگر تعبیری مشخص و معین می باشد. به عنوان مثال بسیاری از معبران معتقدند که مشاهده ی مار در خواب، نشانه از مال و ثروت است و بر سر آن اتفاق نظر کرده اند. در بحث تعبیر خواب انگشتر همین موضوع تقریبا صدق می کنند. حال با در نظر گرفتن تفاوت در دیدگاه ها می توان این گونه نتیجه گیری کرد که دیدن انگشتر در خواب نشان از یک اتفاق مثبت و خوش یمن می باشد. اگر در خواب خود انگشتری را دیدید، حال فارغ از نوع و جنس آن، بایستی به شما بگوییم که نه تنها ناراحت نباشید، بلکه اگر به تعبیر خواب اعتقاد دارید منتظر رخدادهای شیرین و خوش یمن باشید!

تعبیر خواب انگشتر از منظر معبران مختلف دارای تفاوت هایی می باشد که در ادامه توضیح داده می شود. عده ای از معبران که رویکرد دینی دارند به یک بعد از تعبیر خواب انگشتر اشاره می کنند و عده ای دیگر هم که رویکرد علمی دارند، به بعدی دیگر می نگرند. در مجموعه بایستی توجه داشته باشیم که تعبیر خواب، استفاده از یک سری علوم روحانی و ماورا الطبیعه می باشد، به همین منظور نمی توان به صورت قطعی و حتمی به آن استناد کرد.

خرید اینترنتی انگشتر نقره زنانه

 

مفهوم تعبیر خواب انگشتر

در تعبیر خواب انگشتر جنس و نوع انگشتر بسیار مورد توجه قرار می گیرد. به عنوان مثال انگشتر نقره زنانه و مردانه یک نوع تعبیر دارد، انگشتر طلا نوعی دیگر. انگشتر دارای عقیق یک نوع تعبیر دارد و انگشتر بدون نگین نوعی دیگر و…

در مورد انگشتر نقره، امام جعفر صادق (ع) که تعبیر خواب ایشان نوعی تعبیر خواب عرفانی و دینی محسوب می شود، می فرمایند که انگشتر نقره دارای چهار وجه تعبیر است؛ زن، فرزند، مال، قدرت. این که در تعبیر از کدام وجه استفاده می شود، باز می گردد به شرایط خواب و همچنین فضای مشاهده شده توسط شخص که تعبیر به صورت مجموعه ای از علائم صورت می گیرد.

به عنوان مثال اگر خانمی در خواب خود ببیند که انگشتر نقره ی خود را گم کرده است، با توجه به وجوهی که در بالا قید شده، تعبیرهای این چنینی دارد: فرزند خود را از دست خواهد داد، شوهر خود را از دست خواهد داد، مال و اموالش تباه خواهد شد و یا قدرت و سلطنت خود را از دست خواهد داد. همچنین اگر خواب را به صورت بالعکس ببیند، یعنی این که در خواب انگشتری به وی هدیه داده شود، تعبیر خواب بالعکس چیزی خواهد بود که پیشتر توضیح دادیم.

در تعبیر خواب دانیال نبی، بیشتر گرایش به سمت صفات نیک و مهربانی حرکت کرده است. دانیال نبی در منابع قدیمی عنوان کرده اند که اگر کسی در خوابی انگشتری را ببیند که روی نگین آن طرح و نقشی حک شده باشد، خداوند خیر و نیکی خود را بر او سرازیر خواهد کرد و این نشان از برکت است.

در تعبیر خواب از جانب محمد بن سیرین که کتاب تعبیر خواب وی به نام تعبیر ابن سیرین شهرت دارد، انگشتر نوعی شاکله ی وجودی تشبیه شده است که در خواب هر اتفاقی که برای آن رخ دهد، به صورت مستقیم در عالم امکان برای وی رخ خواهد داد.

به عنوان مثال اگر شخصی در خواب رویت کند که برای انگشتر وی اتفاق ناگواری رخ داده است، به عنوان مثال ربوده شده یا شکست است، به تعبیر ابن سیرین نشان از آن است که کارها و امورات وی با دشواری و مصائب روبرو خواهد شد.

تعبیر خواب انگشتر طلا

انگشتر طلا به صورت کلی با ارزش ترین جنس انگشتر ها است. پس باید این نوید را به شما بدهیم که دیدن انگشتر طلا در خواب برای شما بسیار خوش یمن خواهد بود و نشانه بسیار خوبی دارد. البته تعبیر خواب انگشتر طلا بیشتر برای خانم ها خوب است و برای آقایان نشانه های خوبی ندارد.

تعبیر خواب انگشتر طلا ، دیدن انگشتر طلا در خواب نشانه چیست؟ دیدن انکشتر طلا در خواب برای مردان

امام صادق (ع) در تعبیر خواب دیدن انگشتر طلا در خواب می فرمایند: “دیدن انگشتر طلا در خواب خوب است.”

به طور کلی دیدن انگشتر طلا در خواب به این نشانه است که شما به عهد خود وفادار و پایبند خواهید بود. چنانچه در خواب دیدید که در دست راست و یا در دست چپ خود انگشتر طلا در دست دارید نشان دهنده این است که در عهد ازدواج با همسر خود پایبند خواهید ماند.

اما همانطور که گفتیم برای آقایان دیدن انگشتر طلا در رویا ممکن است خوشایند نباشد.

در این راستا امام صادق (ع) می فرمایند: اگر کسی دارای مقام و یا موقعیت بالایی باشد در خواب انگشتری طلا ببیند از کار و موقعیت خود برکنار خواهد شد.

همچنین حضرت یوسف نبی (ع) در این باره می فرمایند : … دیدن انگشتر طلا در خواب برای مرد خوب نیست.

به طور کلی اگر مردی در خواب انگشتر طلا ببیند، نشانه خوبی نیست و ممکن است به این معنی باشد که مبادرت به کاری حرام و ناپسند کرده است و یا نشان دهنده این است که به سختی و ناراحتی دچار خواهد شد.

 

تعبیر خواب انگشتر از دیدگاه متخصصان علمی

عالمان و بزرگان حوزه ی علم، نسبت به تعبیر خواب ها دیدگاه های متفاوتی دارند. این دسته از معبران در تعبیر خواب ویژگی های شخصیتی و اخلاق انسان را لحاظ می کنند و بر مبنای آن خواب و رویاهای افراد را تعبیر می کنند. در زمینه ی تعبیر خواب انگشتر دانشمندان زیادی اظهار نظر کرده اند که در ادامه تعدادی از آن ها را بیان خواهیم کرد.

کارل یونگ از جمله روانشناسان بزرگ دنیا که صاحب نظر می باشد در رابطه با تعبیر خواب انگشتر این چنین بیان کرده است که اگر کسی در خواب خود ببیند که انگشتری در دست دارد، نشان از تعهد می باشد. در چنین حالتی شخص خواب دیده بایستی خود را برای یک رابطه ی جدید مهیا کند. همچنین این دانشمند معتقد است که از نشانه های دیگر این خواب می تواند افتخار و تکاملی باشد که در انسان نهادینه می شود.

لوک اویتنهاو، دیگر دانشمند صاحب نظر در این باره عنوان می کند که دیدن انگشتر در خواب بیشتر یک نشانه در رابطه با اتفاقات بزرگ زندگی است. به عنوان مثال این دانشمند بزرگ معتقد است که اگر در خوابی انگشتری را پیدا کردید، نشان از آن است که در رابطه ی خود اختلافی به وجود خواهد آمد. یا در تعبیر دیگری می گوید اگر در خواب انگشتر قیمتی و با ارزشی را رویت کردید، تعبیر آن این است که ازدواج یا رابطه ی موفقی را در زندگی خود تجربه خواهید کرد.

در مجموع با توجه به این که انگشتر یک اکسسوری زینتی برای هر شخصی محسوب می شود، به چشم آمدن آن در خواب ممکن است آبستن بسیاری از رویدادهای مختلف در زندگی باشد. در همین راستا تعبیر خواب انگشتر در نزد بسیاری از افراد، دارای اهمیت فراوانی می باشد.

توصیه می کنیم بعد از دیدن خواب و رویا حتما صدقه ای کنار بگذارید تا انشالله رفع بلا شود و خواب هایی که می بینید به خیر و خوشی تعبیر شوند.

نوشته های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

3378+ محصولات
+1100 سفارشات تکمیل شده
+860 کاربران

در زارنس می‌توانید همه ی آنچه مرتبط با جواهرات است؛ از انواع سرویس نقره، نیم ست نقره، انگشتر نقره مردانه و زنانه و جواهرات نقره بچه گانه تا اکسسوری‌ هایی مانند دکمه سر آستین نقره، ساعت مچی، خودکار، فندک و جا سوئیچی را پیدا کنید و به سادگی یک ست کامل از جدیدترین‌ برندهای معتبر ایرانی با تفکری بین المللی را بخرید.شرکت بازرگانی زرین قلم با گردآوری یک تیم حرفه ای اعم از متخصصین در زمینه ی بازاریابی، طراحی و تولید جواهرات، متخصصین عکاسی، تولید محتوا و فناوری اطلاعات تلاش می‌کند با ارائه‌ی محصولات و خدمات عالی، تجربه‌ای مطمئن از یک خرید اینترنتی و فیزیکی در زمینه ی محصولات نقره به وجود آورد تا پاسخگوی نیاز افراد با سلایق مختلف در هر سن و با هر موقعیتی باشد

 

 

سبد خرید

سبد خرید شما خالی است.

ورود به سایت